เกี่ยวกับนักเขียน

ประวัติของ สรรพชัย ทองมี

สรรพชัย ทองมี

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ : สรรพชัย ทองมี
อายุ : 25 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาการสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาโท นวัตกรรมสื่อสาร, มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการศึกษาและอาชีพ

การเขียนบทความและนวนิยาย การแก้ไขและตรวจสอบภาษา การสร้างเนื้อเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ ทักษะในการใช้โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์และการแปลภาษา

ความสนใจและงานเขียน

นอกจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียน สรรพชัยชื่นชอบการดูภาพยนตร์และการอ่านหนังสือทางด้านวรรณกรรม และมักเข้าร่วมกิจกรรมสังคมที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมและวัฒนธรรม

จุดมุ่งหมายและแรงบันดาลใจ

เกวลินมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้เขียนที่สามารถเชื่อมโยงกีฬาและวัฒนธรรมไทยไปยังเวทีโลก เธอหวังว่าจะสามารถนำเสนอมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับกีฬาพื้นบ้านและเกมคาสิโนให้กับผู้อ่านจากทั่วโลก เกวลินเชื่อว่ากีฬาและเกมเป็นสื่อที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากวัฒนธรรมต่างๆ ได้อย่างไม่ม